C’est Officiel, Joseph Gamaliel Marcéus (JGM Gamax) quitte Radio Solidarité, pour les raisons suivantes:

 

Premye Rezon:

Akoz Pwoblèm Entènèt, (Sesa Teknisyen an te Souvan Dim).

 

Dezyèm Rezon:

Repons ZIGIZAG Radio Solidarité bay nan Tout Medya YO,

Konsènan Saga HMI la, Pa Konvenkan Ditou.

 

N.B:

Mwen Fè Pati de DYASPORA sans peur et sans REPROCHE,

Mwen Estime Malgre Respèm Gen Pou Tout Moun’n,

Mwen Pa Dwe Kontinye Pataje Men’m Kikro Avèl…

FÒK DERIVE YO STOPPER NAN TOUT SANS.

Point BAR…

Suivez les traces de JGM Gamax sur http://gamaxlive.com/ et les Réseaux Affiliés à partir de Janvier 2021.

Gamax Live sur Radio Télé Rézo, 107.9 FM,                             

La Radio Télé des Réseaux Affiliés.,

Départements de L’Ouest, les Nippes, et la Grande-Anse en Haïti,,,,…

Radio Télé Numérique Créole,                                  

Radio Télé Mégapole,,,

Radio Télé Droite et Gauche,

Radio Télé Réalité,,,                                                                                                               

Radio Télé DIFÉ….                                                                                                                       

Radio Télé Outre-Mer,,,                                    

Indépendance Économique Gonavienne,,,

Radio Télé Entente,,,,,,                                        

Radio Télé San PRAN SOUF internationale,,,    

                                                  

Gamax Live:                                         

LA GAMME AU MAX LIVE…                              

50 Réseaux Numériques Affiliés…

 

STOPPER LES DÉRIVES•      

                           

Kenbe Rèd Pa Moli • Se Moli.a Ki Rèd

KWÈ NAN RÈV OU • KWÈ NAN TÈT OU

SE PA NI RADIO • NI REZO • NI KOMPLO  SE SÈVO•••

SVP: Partager, Liker, Commenter et Recommander…

http://gamaxlive.com/  pour mieux comprendre•